آلن دی رایت

آلن دی رایت

 آلن دی رایت (ALAN WRIGHT) به عنوان کشیش ارشد کلیسای Reynolda در وینستون-سالم ، کارولینای شمالی، جایی که او با همسرش آن و دو فرزندشان بنت و ابیگل زندگی می کند، خدمت می کند. آلن همچنین به عنوان رئیس Sharing the Light Ministries خدمت می کند، که از طریق یک رادیو ملی، روزانه و یک وزارتخانه کنفرانس محبوب، یک پیام انجیر دهنده و شفابخش را منتشر می کند.

کتاب های آلن دی رایت

رها باش،خودت باش