کارولین میس

کارولین میس

کارولین میس (متولد 1952) نویسنده آمریکایی کتابها و نوارهای صوتی بی شماری است، از جمله این تعداد پنج کتاب برتر نیویورک تایمز: آناتومی روح (1996)، چرا مردم شفا نمی یابند و چگونه می توانند (1998)، قراردادهای مقدس ( 2002)، اعمال نامرئی قدرت (2004)، ورود به قلعه (2007)، و مخالفت با جاذبه (2009). جدیدترین کتاب او ، Archhetypes: Who are you؟ در سال 2013 منتشر شد. او خود را به عنوان یک شهود پزشکی و یک عارف توصیف می کند.

کتاب های کارولین میس

گالری کهن الگوها


قراردادهای مقدس


کالبدشناسی روح