مایکل سیرت

مایکل سیرت

میشل سیرت یکی از اعضای ارشد سرمایه انسانی هیئت مدیره کنفرانس است. وی از سال 1997 یک تشخیص دو قطبی داشته و یکی از اعضای بنیانگذار مجموعه تحقیقاتی Lived Experience در بنیاد بهداشت روان انگلیس است. وی سابقه فعالیت در HR Research، معتمد موسس خیریه خیریه بریتانیا Bipolar UK را دارد و هم نویسنده 20 کتاب یا گزارش در موضوعات متنوعی از جمله رهبری تجارت، نوآوری تجاری، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، اجرای استراتژی موفق است، مدیریت عدم اطمینان تجارت و مدیریت استعداد.

کتاب های مایکل سیرت

مدیریت خلاقیت