حسین قربانزاده خیاوی

حسین قربانزاده خیاوی

حسن قربانزاده خیاوی، مربی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. او 20 سال است که به بچه‌ها داستان‌نویسی آموزش می‌دهد و از این رو تجربه نوشتن برای این گروه سنی را دارد.

کتاب های حسین قربانزاده خیاوی

کیومرث صابری فومنی