سیدضیاء مرتضوی

سیدضیاء مرتضوی

سید ضیاء مرتضویفرزند سید رضا متولد ۱۳۳۷ در اشکذر یزد بوده از اساتید حوزه علمیه و پژوهشگر مسائل دینی است. او دروس حوزوی را در مقطع دروس خارج فقه و اصول نزد " شبیری زنجانی، شیخ جواد تبریزی، عبدالله جوادی آملی، یوسف صانعی، حسینعلی منتظری "خوانده و در فلسفه و عرفان شاگرد حسن‌زاده آملی، جوادی آملی و یحیی انصاری شیرازی بوده‌است. مذتضوی به همراه سروش محلاتی از منتقدان جدی مصباح یزدی می‌باشند. رسانه‌های گروه‌های اصوال گرا (مانندپایگاه خبری تحلیلی صراط) او را به همراه سروش محلاتی و صانعی از حامیان جنبش سبز در قم می‌داند. مرتضوی در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری برای کسب کرسی این مجلس از استان یزد نامزد شد.
مرتضوی دانشیارپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی است.

کتاب های سیدضیاء مرتضوی

فاطمه (س)