رامز زهراب اف

رامز زهراب اف

رامز زهراب اف (2 مه 1939 - 24 آوریل 2017) دانشمند برجسته فرهنگ آذربایجان ، موسیقی شناس مشهور ، مستمری بگیر شخصی رئیس جمهوری آذربایجان ، هنرمند مردمی جمهوری آذربایجان ، دکتر هنر و استاد است. 

کتاب های رامز زهراب اف

موقام