محمد سبحانی نیا

محمد سبحانی نیا

محمد سبحانی نیا متولد سال 1347، دارای کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی( گرایش فلسفه و کلام) دانشگاه قم: ۱۳۸۳ و دکتری مدرسی معارف اسلامی(گرایش قرآن و متون) دانشگاه قرآن و حدیث ۱۳۹۰ می باشد

کتاب های محمد سبحانی نیا

مهدویت و آرامش روان


انتخاب من


جوان و آرامش