بتول زاهدپور

بتول زاهدپور

بتول زاهدپور متولد سال 1349، نویسنده کتاب «افزایش محبت بین همسران» است. این کتاب بر پایهٔ مطالعات میان‌رشته‌ای با تلفیق رویکردهای دینی و روان‌شناسی تدوین شده است.

کتاب های بتول زاهدپور