رضا مختاری

رضا مختاری

حجه الاسلام رضا مختاری در سال 1342 در خانواده ای متوسط و کشاورز در رضوان شهر اصفهان متولد شد. در سال 1356، برای تحصیل در حوزه علمیه به قم آمد. مقدمات تفسیر، فقه،اصول فقه، فلسفه و عرفان را از محضر اساتید بنام حوزه ، به ویژه حضرات آیات بهجت، تبریزی، جوادی آملی،حسن زاده آملی،سبحانی،شبیری زنجانی،مظاهری، وحید خراسانی،استادی،انصاری شیرازی،پایانی، خرازی،صلواتی و مدرس آموخت . وی در کنار تحصیل به تدریس و تالیف و تحقیق پرداخت در سال 1378 مرکز تدوین و نشر متون درسی حوزه(متون) را تاسیس کرد که تا کنون،15 کتاب درسی برای حوزه علوم دینی سامان داده و منتشر کرده.

کتاب های رضا مختاری

سیمای فرزانگان


غنا، موسیقی