میشل هارپر

میشل هارپر

میشل هارپر بیش از یک دهه به عنوان پزشک اورژانس در مؤسسات مختلف کار کرده است ، از جمله به عنوان رئیس مقیم در بیمارستان لینکلن و در بخش اورژانس در مرکز پزشکی امور سربازان قدیمی در فیلادلفیا. وی فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد و دانشکده پزشکی رنسانس در دانشگاه استونی بروک است. کتاب زیبایی در هم شکستن اولین کتاب وی است.

کتاب های میشل هارپر

زیبایی درهم شکستن