بن هوبارد

بن هوبارد

بن هوبارد نویسنده و ویراستار است. او در نیوزلند بزرگ شده است. او رئیس دفتر بیروت تایمز است. به دلیل تسلط به زبان عربی ، بیش از یک دهه است که هوبارد گزارشهایی از خاورمیانه ، کودتاها ، جنگ های داخلی ، اعتراضات ، گروه های جهادی و... در بیش از ده کشور از جمله سوریه ، عراق ، لبنان ، عربستان سعودی ، ترکیه ، مصر و یمن پوشش داده است.

کتاب های بن هوبارد

محمد بن سلمان