جاناتان هیل

جاناتان هیل

پروفسور جاناتان هیل یک معمار و استاد نظریه معماری در گروه معماری و محیط است. وی رئیس گروه تحقیقاتی معماری ، فرهنگ و تکتونیک (ACT) و مجری علوم انسانی معماری II است. وی کتاب ها و مقالات زیادی در این زمینه ها منتشر کرده و از EPSRC ، Leverhulme Trust ، آکادمی بریتانیا و شورای هنر کمک هزینه دریافت کرده است. وی بنیانگذار و عضو گروه  انجمن تحقیقات علوم انسانی معماری (AHRA) ؛ عضو گروه تحقیقاتی بین رشته ای علوم ، فناوری و فرهنگ ، و عضو هیئت مدیره تحقیق دانشگاه در صنایع خلاق و فرهنگی می باشد.

کتاب های جاناتان هیل