کارین بریدر

کارین بریدر

کارین بریدر مدیر پروژه در زمینه داروسازی و پزشکی است و به عنوان مدیر IP و مدیر عامل شرکت ها با استفاده از قالب شرکت مجازی فعالیت می مند. او دکترای علوم پزشکی با گرایش ایمونولوژی دارد. کارهای علمی وی همچنین شامل مطالعاتی درباره واکسن DNA و ژنتیک ویروس است. 

کتاب های کارین بریدر

مدل های کسب و کار مجازی