ویلیام برایان آرتور

ویلیام برایان آرتور

ویلیام برایان آرتور (متولد 31 ژوئیه 1945) یک اقتصاددان است که در ایجاد رویکرد مدرن برای افزایش بازده شناخته شده است. او سالها در کالیفرنیای شمالی زندگی و کار کرده است. وی در رابطه با تئوری پیچیدگی ، فناوری و بازارهای مالی مرجعی در اقتصاد است. وی در دانشکده سانتافه و یک پژوهشگر مهمان در آزمایشگاه علوم سیستم در PARC بوده است.

کتاب های ویلیام برایان آرتور

سرشت فناوری