مل گاسو

مل گاسو

«مل گاسو»(1933-2005) منتقد تئاتر، منتقد سینما و نویسنده‌ی آمریکایی بود که 35 سال برای نیویورک تایمز نوشت. 

کتاب های مل گاسو