کورنلیا رومر

کورنلیا رومر

کورنلیا رمر در دانشگاههای فلورانس و کلن در کلاسهای کلاسیک و تاریخ هنر تحصیل کرد و در آنجا دکترای خود را دریافت کرد. زمینه های اصلی تحقیق وی مقاله شناسی ادبی و مستند یونان و همچنین باستان شناسی و تاریخ بطلمیوسی و مصر رومی است.

کتاب های کورنلیا رومر

در جستجوی دینی گمشده