فرانسواز سوزینی

فرانسواز سوزینی

فرانسوا سوزینی (Françoise GRILLOT-SUSINI)، محقق CNRS در زبان ها و تمدن های خاور نزدیک باستان، متخصص زبان و تمدن ایلامی است. انتشارات وی و تدریس وی درباره رسم الخطای ایلامی به دانش وسیع تری از ایلام کمک کرده است، کشور وسیعی که آثار بسیاری از آن باقی مانده است.

کتاب های فرانسواز سوزینی