کالی هال

کالی هال

کالی هال (Cally Hall) یک متخصص زمین شناسی و نویسنده کتاب های راهنمای آموزشی است که موضوع را برای خوانندگان مختلف قابل فهم می کند. او اولین کتاب خود را با عنوان کتاب راهنمای DK Smithsonian به نام Gemstones در سال 1994 نوشت.

کتاب های کالی هال