آنتونی آر فیلپاتس

آنتونی آر فیلپاتس

آنتونی آر. فیلپوتس، استاد بازنشسته زمین شناسی و ژئوفیزیک در دانشگاه کانکتیکات، عضو مدعو در گروه زمین شناسی و ژئوفیزیک در دانشگاه ییل، و استاد کمکی در گروه علوم زمین در دانشگاه ماساچوست است. او مدرک کارشناسی خود را دریافت کرد. و کارشناسی ارشد در زمین شناسی از دانشگاه مک گیل، کانادا، و دکترای او. از دانشگاه کمبریج او بیش از 40 سال دروس سنگ شناسی آذرین و دگرگونی را در دانشگاه مک گیل و دانشگاه کانکتیکات تدریس کرده است. کتاب های منتشر شده او شامل اصول سنگ شناسی آذرین و دگرگونی (ویرایش دوم، 2009، انتشارات دانشگاه کمبریج) و سنگ نگاری سنگ های آذرین و دگرگونی (1989، 2003، انتشارات Waveland) است.

کتاب های آنتونی آر فیلپاتس