یاسر موحدفرد

یاسر موحدفرد

یاسر موحدفرد متولد سال 1360، دبیرکل بنیاد فردوسی، مشاور فرهنگی، هنری، پژوهشی و رسانه‌ای می باشد.

کتاب های یاسر موحدفرد

رازهای شاهنامه