ملیحه ذوالفقاریان

ملیحه ذوالفقاریان

ملیحه ذوالفقاریان متولد سال 1361، دارای کارشناسی ارشد علوم تربیتی می باشد. وی فیلمنامه نویسی را در کارگاه فیلمنامه نویسی مجتمع شهید آوینی سال 99 فراگرفت و همچنین در طراحی قصه، دیالوگ نویسی، طراحی موقعیت نیز مهارت دارد.

کتاب های ملیحه ذوالفقاریان

صنم