الیزابت دیبولد

الیزابت دیبولد

الیزابت دیبولد نویسنده پرفروش ، روانشناس رشد و سخنران و مشاور است. او بیش از سه دهه در حوزه تکامل جنسیتی و فرهنگی کار کرده است و یکی از اعضای موسس پروژه هاروارد در زمینه روانشناسی زنان و رشد دختران به سرپرستی دکتر کارول گیلیگان می باشد. دکتر دیبولد در سال 1996 دکترای خود را در توسعه انسانی و روانشناسی دریافت کرد.

کتاب های الیزابت دیبولد

زنان دیگر چه می خواهند