افسانه سپه پور

افسانه سپه پور

دکتر افسانه سپه پور مولف اثر استاد بازنشستۀ ایرانی دانشگاه های امریکاست که بیش از 60 سال است در آن کشور زندگی می کند اما از علاقه مندان ادبیات فارسی و مروج داستان های زیبای اخلاقی آن در میان خانواده های ایرانی تبار امریکایی است.

کتاب های افسانه سپه پور

The Fair Faced Girl


The Lion and The Hare


بیشتر بخوانید

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟