مجتبی حبیبی

مجتبی حبیبی

حبیبی متولد 1339 داستان نویس، منتقد ادبیات و خبرنگار است. از آثار اوست: رمان "گذر از فصل ها"، مجموعه داستانی به نام "پاییز آرزوها"، مجموعه داستان "کتاب کابوس های روز"، داستان کوتاه "زیبا و دلتنگی هایش" و داستان کوتاه "پژواک در سواد کوه" و کتب "سینما و صهیونیسم"، "صهیونیسم در ادبیات جهان" و "سینمای بعد از انقلاب (بودن یا نبودن)" و مقالات اعترافات، یکی از نخستین زندگینامه های خود نوشت و شمایل مانا شمایل شباهتهای شرک آلود.

کتاب های مجتبی حبیبی

کابوس های روز