حسین اسکندری

حسین اسکندری

حسین اسکندری متولد سال 1345، دارای دکترای روان‌شناسی بالینی، استاد دانشگاه، سردبیر رشد معلم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌ی طباطبایی می باشد. وی نویسنده کتاب های: وقتی خانه‌ای برفی می‌سازی هیچ‌وقت دلت نمی‌خواهد آفتابی بر آن بتابد (باهمکاری بتول سبزعلی سنجانی)‌، نسیما، پوست نارنج (با همکاری ساجده عرب‌سرخی)، نسیما، خدا به تصور کودکان (تجربه ر دینی در کودکان)، منادی‌ تربیت است.

کتاب های حسین اسکندری

آیه های زندگی 3


آیه های زندگی 9


آیه های زندگی 4


آیه های زندگی 6


آیه های زندگی 7