تونی هارکوپ

تونی هارکوپ

تونی هارکوپ (Tony Harcup) مدرس ارشد روزنامه نگاری در دانشگاه شفیلد انگلیس است. وی قبل از اینکه معلم، پژوهشگر و نویسنده شود، به عنوان روزنامه نگار در رسانه های جریان اصلی و جایگزین کار می کرد.

کتاب های تونی هارکوپ

ژورنالیسم