آندره شدید

آندره شدید

آندره شدید (20 مارس 1920 - 6 فوریه 2011) (آندره ساب خوری) ، شاعر و داستان نویس مصری-فرانسوی ، از نژاد لبنانی بود. او دریافت کننده جوایز متعدد ادبی است و در سال 2009 به عنوان افسر بزرگ لژیون افتخار فرانسه شناخته شد. 

کتاب های آندره شدید

خواب بی پایان