تیئری کوپه

تیئری کوپه

تیئری کوپه در سال 1971 در بروکسل متولد شد. وی در بلژیک زندگی می کند. پس از مطالعات یونانی-لاتین ، وی چهار سال در مدرسه تحقیقات گرافیک، در بروکسل، در گزینه تصویرگری تحصیل کرد. سپس وارد مدرسه عادی شد، معلم مدرسه شد و چهار سال در دبستان تدریس کرد.

کتاب های تیئری کوپه

شوخی های توتو 1


شوخی های توتو 2


شوخی های توتو 3


شوخی های توتو 4