محمدرضا شرفی

محمدرضا شرفی

محمدرضا شرفی متولد 25 اردیبهشت سال 1333 است. ایشان  نخستین مدرک کارشناسی خود را رشته فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف در سال 54 اخذ کردند و پس از آن در رشته علوم تربیتی دانشگاه تهران در سال 58پذیرفته شده و مدرک کارشناسی دوم خود را در این رشته کسب کردند. وی همچنین دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی و دکتری تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت مدرس می باشد.
از ایشان مقالات بسیاری در نشریات بین المللی و داخلی به چاپ رسیده است و نیز در همایش های بین المللی و داخلی  با موضوع دین و فلسفه تعلیم و تربیت حضور فعال داشته اند.
محمدرضاشرفی در چهارمین و پنجمین جشنواره بین المللی فارابی که در سال های 89 و 90 از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در دو سال پیاپی برگزار شد به عنوان داور حضور داشت. عضویت در کارگروه صلاحیت علمی گروه مبانی فلسفی اجتماعی آموزش و پرورش، عضو گروه علمی علوم تربیتی، عضو هیئت علمی وابسته موسسه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، معاونت پژوهشی دانشکده ،عضو شورای گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی را در کارنامه فعالیت های اجرایی خود دارد.

کتاب های محمدرضا شرفی

تفکر برتر


جوان و نیروی چهارم زندگی