فدرا پاتریک

فدرا پاتریک

فدرا پاتریک، نویسنده ای انگلیسی است. او در رشته های هنر و بازاریابی تحصیل کرده و تجربه ی فعالیت در مشاغلی همچون مسئول هماهنگی فستیوال ها و مدیریت ارتباطات را داشته است. پاتریک اکنون به همراه همسر و پسرش در انگلستان زندگی می کند و به صورت تمام وقت به نویسندگی می پردازد.

کتاب های فدرا پاتریک

طلسم های عجیب آرتور پپر