محمد قطب

محمد قطب

محمد قطب ، (1919 - 4 آوریل 2014) نویسنده ، دانشمند و معلمی مسلمان بود که بیشتر به عنوان برادر کوچک متفکر مسلمان مصر سید قطب شناخته می شود. محمد پس از اعدام برادرش توسط دولت مصر، به عربستان سعودی نقل مکان کرد و در آنجا به تبلیغ عقاید برادرش پرداخت. محمد قطب دومین کودک از پنج کودکی بود که در دهکده مشا در مصر علیا در نزدیکی اسیوت متولد شد، چندین سال کوچکتر از سید بزرگتر برادرش بود. هنگامی که پدرش در سال 1933 درگذشت، مادرش همراه فرزندانش برای زندگی در هلووان نزدیک قاهره نقل مکان کرد. وی چند روز قبل از سید (در تاریخ 29 ژوئیه 1965) به جرم ادعای مشارکت در رهبری و همراهی با برادرش در نقشه کشتار شخصیتهای برجسته سیاسی و فرهنگی در مصر و سرنگونی دولت دستگیر شد. برادرش در سال 1966 بر چوبه دار درگذشت، اما زندگی محمد در امان ماند و او به همراه دیگر اعضای اخوان المسلمین به عربستان سعودی پناه بردند.

کتاب های محمد قطب