اسفندیار بزرگمهر

اسفندیار بزرگمهر

اسفنديار بزرگمهر متولد 1294 روزنامه نگار بود و کار خود را در سال 1319 به عنوان مترجم زبان انگليسي در روزنامه اطلاعات آغاز کرد و در دوران نهضت ملّي و دولت مصدق با مطبوعات رابطه گسترده داشت.

کتاب های اسفندیار بزرگمهر

کاروان عمر