میرزا شکورزاده

میرزا شکورزاده

میرزا شکورزاده متولد سال 1327، از اعضاء باسابقه اتحادیه نویسندگان تاجیکستان و مسئول فعلی بخش نثر ادبی آن است. وی فعالیت‌های ادبی و مطبوعاتی بسیاری داشته که همکاری با مجله "صدای شرق" از آن جمله است. کتاب‌های "کیمیاگر در دری"، "تاجیکان در مسیر تاریخ"، "جان پیوند"، "حماسه رادمردان خراسان" و "رزمندگان هندوکش" از جمله آثار اوست. 

کتاب های میرزا شکورزاده