اندرو بارجر

اندرو بارجر

اندرو بارجر، نویسنده ای آمریکایی است. اولین مجموعه از داستان های کوتاه او، «صندوق های پست، عمارت ها، شیطان ها» نام دارد. بارجر ویراستار برخی از کتاب های تحسین شده، از جمله «تفسیر و نشانه های داستان ها و شعرهای ادگار آلن پو» است و علاوه بر این، به خاطر تحقیقات و نثر خلاق خود مورد تحسین قرار گرفته است.

کتاب های اندرو بارجر