پیتر گاتشاک

پیتر گاتشاک

پیتر گاتشاک (Peter Gottschalk) متولد سال 1963، دانشیار دین در دانشگاه وسلیان در میدلتاون ، کنتیکت است. او نویسنده کتابهای فراتر از هندو و مسلمان است.

کتاب های پیتر گاتشاک

اسلام هراسی