جان نیکسون

جان نیکسون

جان نیکسون، تحلیلگر ارشد سازمان سیا از سال 1998 تا 2011 بود. او علاوه بر همکاری با سیا در رابطه با تحولات سیاسی خاورمیانه، به تدریس تخصص خود به نسل جوان تحلیلگران سیاسی نیز می پرداخت. نیکسون اکنون در ویرجینیا زندگی می کند و «بازجویی از صدام»، اولین کتاب اوست.

کتاب های جان نیکسون

بازجویی از صدام