فرهاد قربان زاده

فرهاد قربان زاده

فرهاد قربان زاده متولد سال 1363، دانش­ آموخته کارشناسی ارشد زبان­ شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. وی همکاری با مؤسسه لغت‌نامه دهخدا در زمینه فرهنگ‌نویسی، فرهنگ‌نویسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، همکاری با نشرهای اشجع، تیسا و فرهنگ معاصر، شایسته تقدیر سیزدهمین دوره کتاب فصل، (بهار 1389)، و پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب، (هفته پژوهش، پاییز 1389) را در کارنامه خود دارد.

کتاب های فرهاد قربان زاده