رضا اسکندری

رضا اسکندری

رضا اسکندری مترجم ایرانی متولد سال 1364 می‌باشد.

کتاب های رضا اسکندری

مجموعه آثار کروپتکین


زندگی و ایده های یک آنارشیست


تسخیر نان


در باب آنارشیسم


داستان های دروغگو


پاداش شاهزاده


باکونین: پنج جستار


اکتاویو پاس


دو جستار پیرامون آشویتس


تندر بی پایان


ستاره صبحگاه


طریق شاهان (کتاب اول قسمت دوم)