رابرت جرویس

رابرت جرویس

رابرت جرویس (متولد 1940) یک دانشمند علوم سیاسی آمریکایی است که استاد سیاست بین الملل آدلائی استیونسون در گروه علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا است و عضو موسسه مطالعات جنگ و صلح آرنولد A. Saltzman در دانشکده امور بین الملل و امور عمومی. وی از سال 1980 عضو هیئت علمی بوده است. جرویس دریافت کننده جایزه دانشگاه لوئیزویل گراومایر در سال 1990 برای ایده های بهبود نظم جهانی بود. جرویس سردبیر مشترک مطالعات کرنل در امور امنیتی است، مجموعه ای که توسط انتشارات دانشگاه کرنل منتشر شده است و عضو هیئت های تحریریه مجلات علمی است. براساس پروژه برنامه درسی باز، جرویس چهارمین نویسنده بیشتر در برنامه های درسی کالج برای دوره های علوم سیاسی است.

کتاب های رابرت جرویس