پل تمپورال

پل تمپورال

دکتر پل تمپورال (16 دسامبر 1946) یک متخصص برجسته جهانی در زمینه استراتژی و مدیریت برند است. وی بیش از 30 سال تجربه مشاوره و آموزش دارد و به عنوان سخنران بسیار مورد توجه است. او با بسیاری از دولت ها و مارک های برتر در سراسر جهان مشاوره کرده است و به دلیل رویکرد عملی و نتیجه گراش بسیار مشهور است.

کتاب های پل تمپورال

برندسازی در بخش عمومی