دیمون زاهاریادس

دیمون زاهاریادس

دامون زهاریادس ، متخصص بهره وری، صاحب سایت ArtOfProductivity.com، سایتی است که به شما نشان می دهد که چگونه روز خود را هک کنید تا کارهای بیشتری انجام دهید.

کتاب های دیمون زاهاریادس

فرمول برنامه ریزی


هنر نه گفتن


زندگی ات را 20 / 80 کن


سم زدایی دیجیتال