میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی

میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی

میرعبدالحسین نقیب‌زاده جلالی (متولد ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۶ در رشت) فیلسوف، نویسنده، پژوهشگر و مترجم حوزه فلسفه و فلسفه تعلیم و تربیت و استاد بازنشسته گروه فلسفه و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی است. همهٔ آثار او در زمینه فلسفه‌اند و بارها تجدید چاپ شده‌اند. تمرکز اصلی او بر فلسفهٔ غرب و فلسفهٔ تعلیم و تربیت است و در زمینهٔ فلسفه افلاطون و فلسفهٔ کانت نیز در ایران صاحب‌نظر است. او هم‌اکنون نیز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و پردیس دانشگاه خوارزمی همچنان به تدریس مشغول است. از مهم‌ترین کتاب‌های وی می‌توان «نگاهی به فلسفهٔ آموزش و پرورش»، «فلسفۀ کانت: بیداری از خواب دگماتیسم بر زمینۀ سیر فلسفۀ دوران نو» و «درآمدی به فلسفه» را برشمرد.

کتاب های میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی

فلسفه کانت