روح الله شهابی

روح الله شهابی

روح الله شهابی متولد سال 1356، دارای دکترای تخصصی روان­شناسی تربیتی از دانشگاه تهران (خرداد 1392)، استادیار پژوهشی، گروه روان‌شناسی، پژوهشکده اخلاق و تربیت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می باشد.

کتاب های روح الله شهابی

علم تربیت در ایران