ژورژ برنانوس

ژورژ برنانوس

لوئیس امیل کلمنت ژرژ برنانوس (20 فوریه 1888 - 5 ژوئیه 1948) نویسنده فرانسوی، و یک سرباز در جنگ جهانی اول بود. کاتولیک روم با گرایش های سلطنت طلب، از افکار نخبه گرایی انتقاد می کرد و با آنچه شکست خورد، مخالف بود. وی معتقد بود که این امر منجر به شکست فرانسه و سرانجام اشغال آلمان توسط آلمان در سال 1940 در جریان جنگ جهانی دوم شده است. دو رمان بزرگ وی "Sous le soleil de Satan" (1926) و "Journal d’un curé de campagne" (1936) هر دو حول یک کشیش کلیسا می چرخند که در جهان با شر و ناامیدی مبارزه می کند. بیشتر رمان های او به انگلیسی ترجمه شده و اغلب در انگلیس و ایالات متحده منتشر می شود.

کتاب های ژورژ برنانوس

موشت