فیلیپ ا فیشر

فیلیپ ا فیشر

فیلیپ آرتور فیشر (8 سپتامبر 1907 - 11 مارس 2004) یک سرمایه گذار سهام آمریکایی بود که به عنوان نویسنده سهام عادی و سودهای غیرمعمول شناخته می شود، راهنمای سرمایه گذاری که از زمان انتشار در سال 1958 تاکنون در دست چاپ است. با توماس رووی پرایس ، جونیور ، فیشر یکی از طرفداران اولیه استراتژی سرمایه گذاری رشد است.

کتاب های فیلیپ ا فیشر

سهام عادی با سود غیرعادی