رویا درخشانی

رویا درخشانی

رویا درخشانی هستم ،دانشجوی دکتری مدیریت مالی، تحلیلگر بازار های مالی و سرمایه و مدرس دانشگاه. از سال 1384 تا کنون در امور بورس و سرمایه گذاری به صورت حرفه ای فعالیت می کنم و در حال حاضر مدیر امور سهام هلدینگ معدنی و صنعتی آتیه صبا هستم .

کتاب های رویا درخشانی