زهره مسکنی

زهره مسکنی

زهره مسكني متولد سال 1351 و اهل تهران وعضوفعال انجمن داستاني چوك است. او هم مثل بيشتر كساني كه قدم در دنياي گسترده ي نويسندگي گذاشته اند، ديرينه ترين ياران خود از زمان كودكي را قلم و كاغذ مي داند. او فارغ التحصيل شاخه روزنامه نگاري علوم ارتباطات اجتماعي است و فعاليت هايش در اين زمينه پس از اخذ مدرك كارشناسي آغاز شده است. اين گفت و گو به بهانه چاپ اولين مجموعه داستاني وي تحت عنوان « داني لوها » انجام شده كه ويژه كودكان گروه سني الف و ب است. اميد است كه اين مصاحبه گامي مثبت درجهت ادبيات مهجورمانده كودكان باشد.

کتاب های زهره مسکنی

ماکارونی با سس مشاعره


فروغ فرخزاد