سندی جونز

سندی جونز

سندی جونز نویسنده کتاب پرفروش زن دیگر است. او که یک روزنامه نگار مستقل است، از جمله در روزنامه های ساندی تایمز، دیلی میل، هفته نامه زن و سلام. اگر او نویسنده نبود، به دلیل داشتن وسواس ناسالم در زمینه کاغذ دیواری و کوسن، یک طراح داخلی می شد.

کتاب های سندی جونز

اولین اشتباه