پیتمن مک گیهی

پیتمن مک گیهی

پیتمن مک گیهی (J. PITTMAN MCGEHEE) یک تحلیلگر مشاور خصوصی است. وی در دانشگاه هوستون تدریس می کند و مدیر انستیتوی پیشرفت روانشناسی و معنویت است. وی به مدت 11 سال به عنوان کلیسای جامع رئیس کلیسای مسیح در هوستون خدمت کرد.

کتاب های پیتمن مک گیهی

معمای عشق