رونالد ای. پرسر

رونالد ای. پرسر

رونالد ای. پرسر، استاد مدیریت و بازرگانی انگلیسی متولد 1956 است. او پژوهش‌ها و کتاب‌های زیادی در حوزه‌ی ذن و بودیس منتشر کرده است.

کتاب های رونالد ای. پرسر

جناب مستطاب حضور در لحظه